Historiske artikler

I løpet av årene har historielaget publisert en rekke historiske artikler om lokalmiljøet rundt Østensjø. Dette er artikler som stort sett er skrevet av våre medlemmer. De fleste artiklene er publisert i medlemsbladet vårt, men lagets artikler finnes også andre steder. På denne siden vil et stadig økende antall artikler bli gjort tilgjengelig for alle interesserte.

Noen artikler fra "Rundt vannet"

Østensjø-områdets tidligste ferdselsveier

Minner fra min "barndoms dal", Nordre Skøyen

Høyenhall fabrikker – et viktig stykke norsk industrihistorie

Minner fra oppveksten i Låveveien i l920 – 30 årene.

Historien om Rudolf Abel

Fisking i Østensjøbekken

"En liten muroppgave": Historien om maleriet i gymsalen på Østensjø skole

Stedsnavn i Østensjø bydel

Knut E. Tranøy/Frode Jacobsen: "Lurengrim - eller kaffeposen som ble vekk"

Livet i og omkring murgården Bellevue på Bryn i 1920-30 årene

 

 

Kortere artikler i Brynposten

Høyenhall Teglverk

Nordre Skøyen Hovedgård

Christinedal og Høyenhall fabrikker

Den Norske Eterfabrikk

Navn i området vårt
 

Livet i og omkring murgården Bellevue på Bryn i 1920-30 årene

Gunnar Reibys levende skildring fra sin oppvekst på Bryn kan nå lastes ned! Benytt muligheten til å lese om hverdagslivet på Bryn for 80-90 år siden.

                     

 

 

Andre artikler

Frode Jacobsen: Godlia hagebrukslag

Historien til Nordre Skøyen Hovedgård

Svein Holmby, Einar Rantrud m.fl: Med NSF-speiderne på Bryn gjennom 75 år

Marion Langaard: Turnforeningen Bjarts historikk 1925 - 1975

Erik W Johansson: Historien om Bryn stasjon