Hjem Østensjø i 1000 år
Om historielaget Historiske bilder
Våre aktiviteter Konkurranse!
 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 Tore Solbakken forteller om planene for Østensjø gård

 

 

 

 

 

 

 

     

    

  Oldtidsveien forbi Østensjø gård

   

   

   

   

  

    

  

  

 

  I dag blir deler av Oldtidsveien bruk som tilførselsvei til boligstrøk

    

    

 

 

 

  

 

  

 

 Andre steder er veien helt eller delvis forsvunnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gravhaug ved Søndre Skøyen forteller om et eldgammelst veifar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Her en gravhaug ved Nordre Skøyen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mot Nordre Skøyen hovedgård

 

 

 

 

Vandring langs oltidsveien fra Østensjø til Nordre Skøyen

 

Vår vandring langs oldtidsveien samlet ca 70 deltakere en fin lørdag i mai 2000. Vi hadde fått 3 faglige "tungvektere" til å lede vandringen: Reidar Fønnebø, Catrine Senje og Helge Sollie. Ingen kjenner denne veistrekningen bedre enn Reidar Fønnebø. I tillegg bidro Helge Sollie med kåserier underveis: Om tidligere småbruk i området rundt oldtidsveien og om tilblivelsen av småhusbegyggelsen på Oppsal.  Mens vi sto på det beste utsiktspunktet over vannet, gav Catrine Senje gav oss en levende innføring i Østensjøvannets mysterier

Vi startet på Østensjø gård der gårdens nåværende eier Tore Solbakken fortalte om planene framover for Østensjø gård. Et imponerende restaureringsarbeid er igangsatt, det blir spennende å se på fortsettelsen! Reidar Fønnebø fortalte om de eldste spor etter veifar i området. Her har folk vandret ihvertfall siden vikingetiden! Fønnebø viste oss underveis spor i terrenget, murer o.l. som man ellers ikke legger merke til.

Det som er karakteristisk med denne veistrekningen er dens "mange ansikter". Noen steder tjener den som tilførselsvei til beboelsesstrøk, noen steder er veien knapt synlig blant busker og trær, og andre steder er den helt forsvunnet i hustomter og moderne veier. Det er derfor viktig at vi tar vare på det som er igjen til glede for kommende generasjoner.

Ved å gå langs veien i dag kan vi forestille oss hvordan det var å komme østfra på vei mot Oslo i middelalderen. Kanskje var det et "saluhus", et vertshus, på Nordre Skøyen. Her fikk folk en matbit og kanskje overnattet før de fortsatte ferden videre.

Gravhaugene vi passerer underveis, bl.a. ved Nordre og Søndre Skøyen, er et bevis på at det var et far her før kristendommen kom til landet.

Tilbake